Bedrijfsfilm laten maken, het plan van aanpak!

Plan van aanpak voor bedrijfsfilm

U heeft als ondernemer of de organisatie waar u voor werkt heeft waarschijnlijk nog nooit te maken gehad met het maken van een film. Benieuwd naar het plan van aanpak voor het maken van een bedrijfsfilm?

In alle soorten en maten én op alle momenten van de dag is video in ons leven aanwezig.

’s Avonds zitten we op de bank en bingewatchen we de nieuwste Netflix serie of kijken een video op YouTube. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 55% van de mensen dagelijks online naar video kijkt.

Ondernemingen die video gebruiken op hun website zien een stijging van 41% van bezoekers in vergelijking tot ondernemingen die geen video op hun website gebruiken.

Een goede video is een effectief middel. Uit onderzoek blijkt dat 64% van de consumenten eerder overgaat tot aankoop van een product na het zien van een video. Maar liefst 90% van de kijkers geeft aan dat een product video helpt bij het maken van een keuze. Een goede productie van een bedrijfsfilm heeft ook een professioneel plan van aanpak nodig.

Het doel van de video

Voorgesprek

Wij willen graag weten wat u wil vertellen met de film en voor wie de film bedoeld is. 

Wie is de kijker en welke boodschap moet bij de kijker blijven hangen?

In een voorbereidend gesprek proberen we dit duidelijk naar voren te krijgen. Hoe duidelijker het doel van de film en de doelgroep omschreven is, hoe beter wij de film daarop aan kunnen laten sluiten en hoe efficiënter wij kunnen werken.

Plannen en berekenen

Offertetraject

Op basis van de informatie van het voorgesprek bekijken wij wat er nodig is om de bedrijfsfilm te maken. Hierbij nemen we alle wensen mee en houden we het doel van de film ook sterk voor ogen.

Misschien nemen we nog even contact op voor aanvullende vragen of ideeën. Uiteraard proberen we een passende prijs te maken.

Concept en script

Brainstorm

De input uit het gesprek nemen we mee in onze brainstorm over de vorm en inhoud van de film. We bedenken een verhaallijn en spanningsboog, welke personen willen we interviewen voor de film en welke beelden moeten we maken die de inhoud illustreren en versterken.

Het voorstel is een leidraad tot het maken van een film. En behoort uiteraard tot het plan van aanpak voor het maken van een succesvolle bedrijfsfilm. Samen met de opdrachtgever aan de slag met een definitief script.

Planning en voorgesprekken

Productie

Onze videoproducer neemt contact op met de kandidaat-hoofdpersonen in de film om hun rol eerst ‘voor te spreken’. Dat is een kort (telefonisch) interview over het onderwerp wat we willen bespreken. Dan weten we wat diegene gaat zeggen en kunnen we daar tijdens het filmen rekening mee houden.

Ook weten we zo beter welke beelden we nodig hebben. Tijdens het voorspreken kunnen we ook overleggen over de antwoorden, die moeten natuurlijk altijd kort en bondig zijn.

Hierna gaan we verder met het uitwerken tot een script. De verhaallijn, de hoofdpersonen en de vragen die we willen stellen. Ook maken we, zo mogelijk, een shotlist.

Interviews en plakshots

Opnames

Filmen kost tijd. Het komt voor dat we interviews houden van een half uur die we terugbrengen tot 3 minuten. Het is voor de hoofdpersonen in de film meestal niet nodig om het hele interview uitgebreid voor te bereiden. Leg in ieder geval niet een briefje met antwoorden voor u neer.

Daar worden de beelden minder natuurlijk en spontaan van. We kunnen een vraag altijd even opnieuw stellen. De meeste geschikte plek voor het interview is rustig, voldoende verlicht en sluit aan bij het onderwerp.

Video is een emotioneel medium. We maken verschillende beeldopnames om het verhaal van de film verbeelden en te versterken. Elk beeld vertelt hun eigen verhaal. De kijker moet zich met de personen in beeld kunnen identificeren, een band opbouwen. Dat werkt het beste om de persoon ook te laten zien als diegene bijvoorbeeld aan het werk is, in zijn omgeving, interactie met anderen, zijn manier van zijn. 

De opnames van handelingen neemt tijd in beslag. We maken meerdere shots van dezelfde handeling die we in de montage combineren tot één handeling. Dat zorgt voor een dynamischer geheel.

Knippen en plakken

Montage

In de montage voegen we interviews en bijpassende beelden tot een film. Dit doen we op basis van het script. Welke quotes en beelden sluiten het beste aan op het doel van de opdrachtgever?

We hebben vaak een tijdsduur voor de film in gedachten maar vaak duren onze producties zo lang als dat ze interessant zijn.

Om een extra laag te creëren zoeken we passende muziek bij de film. Muziek is perfect om een sfeer te creëren of bepaalde scenes of gebeurtenissen extra te benadrukken.

Tijd voor feedback

Correcties

Nadat er een eerste ruwe versie klaar is starten we met het “fine tunen”. We vragen om een reactie op het filmpje, en of er onderdelen zijn die we kunnen aanpassen.

In maximaal twee correctieronden komen we tot de definitieve versie en leveren we het videobestand af.

Plan van aanpak voor bedrijfsfilm

Aflevering

Als de definitieve productie afgerond is ontvangt u van ons het videobestand in een h264/MP4 bestandsformaat of elk ander formaat indien u dat wenst. 

De video mag voor eigen doeleinden op de voor jullie beschikbare kanalen worden ingezet.